Van de overheid. Voor ondernemers.

Stappenplan gastouderbureau starten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Waar krijgt u mee te maken als u een gastouderbureau wilt starten? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren.

1. Bekijk het bestemmingsplan en kies uw locatie

De vestiging van uw gastouderbureau moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning.

2. Vraag een verklaring omtrent het gedrag aan

De houder, eventuele (stichtings)bestuurders en bemiddelingsmedewerkers moeten over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) beschikken. U hebt een VOG nodig voor de registratie van uw gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

3. Stel een pedagogisch beleidsplan op

Uw gastouderbureau moet bij de aanvraag tot registratie in het LRKP beschikken over een pedagogisch beleidsplan. Hierin geeft u uw visie op de omgang met kinderen.

4. Registreer uw gastouderbureau, gastouders en opvanglocaties in het LRKP

Minimaal 10 weken voor de start van uw gastouderbureau moet u een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) doen. U doet deze aanvraag bij de gemeente. Daarnaast moet u ook de gastouders en de opvanglocaties laten registreren. Hiervoor dient u een aparte aanvraag in.

5. Voer een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit en stel een plan van aanpak op

Voor de registratie van de opvanglocaties moet u een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitvoeren. U kunt hierbij gebruik maken van de digitale RI&E Gastouderopvang. Deze riscioinventarisatie voert u vervolgens jaarlijks uit.

6. Neem gekwalificeerd personeel aan

Uw gastouders en bemiddelingsmedewerkers moeten aan een aantal kwalificatie-eisen voldoen. Ook moeten zij in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

7. Sluit u aan bij de Geschillencommissie

U moet zich aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U registreert zich hier voor alle uw vestigingen. Hierover informeert u de ouders en oudercommissie.

8. Stel een handelingsprotocol kindermishandeling op

U moet een handelingsprotocol opstellen voor kindermishandeling. Hierin legt u vast hoe u en uw medewerkers moeten omgaan met een vermoeden van kindermishandeling.

9. Stel een reglement oudercommissie op

Uw gastouderbureau moet een oudercommissie hebben. Het reglement voor de oudercommissie moet u vaststellen binnen 6 maanden nadat u bij de gemeente een aanvraag tot registratie in het LRKP hebt gedaan.

10. Schrijf u in bij de KvK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een gastouderbureau start of overneemt, moet u het inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

Bel: 14 088

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907