Van de overheid. Voor ondernemers.

Windturbines

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u een windturbine installeren? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Het bestemmingsplan moet windenergie toestaan. Voor de windturbine gelden veiligheidseisen ter bescherming van de omgeving en het milieu.

Welke vergunningen hebt u nodig?

Gaat u een windturbine of windpark bouwen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen hebt u een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieu-inrichting nodig. U hebt nog andere vergunningen en ontheffingen nodig, bijvoorbeeld op het gebied van natuurbescherming, waterbeheer en bodembescherming. Een overzicht hiervan vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven