Werktijden en rusttijden

Deze informatie is geplaatst door:

Uw werknemers mogen per dag en per week niet meer dan een bepaald aantal uren werken. Ook hebben ze recht op regelmatige pauzes. Deze regels gelden voor iedereen, dus ook voor buitenlandse werknemers en personeel dat u tijdelijk inhuurt.

Uitzonderingen en aanvullingen

Voor bepaalde werknemers, beroepen en werkomstandigheden bestaan uitzonderingen en aanvullingen op de algemene regels voor werk- en rusttijden. Zo gelden voor kinderen, jongeren en zwangere of pas bevallen vrouwen aangepaste werktijden, rusttijden en pauzes. Maar ook voor medewerkers die nachtdiensten draaien. In de zorg, de mijnbouw, het vervoer en andere branches hebt u ook te maken met aanvullende sectorregels. In de taxibranche zijn de regels versoepeld.

Mag uw werknemer meer of minder uren gaan werken?

Wil uw werknemer meer of minder uren gaan werken dan u in de arbeidsovereenkomst hebt afgesproken? Dan moet u dit altijd toestaan. Dat hoeft niet als u kunt aantonen dat uw bedrijf daar ernstig onder zal lijden. Uw werknemer kan 1 keer per jaar een nieuw verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen. Bij onvoorziene omstandigheden kan hij binnen 1 jaar een nieuw verzoek doen. De aanpassing mag tijdelijk zijn.

Werktijden aanpassen na ouderschapsverlof

Heeft uw werknemer het ouderschapsverlof helemaal gebruikt? Dan mag hij u voor de periode daarna om een tijdelijke aanpassing van de werktijden vragen. Uw werknemer moet het verzoek 3 maanden voor de afloop van het ouderschapsverlof bij u indienen. U moet uiterlijk 4 weken voor de afloop van het ouderschapsverlof beslissen.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088