Van de overheid. Voor ondernemers.

Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen zijn sociale verzekeringen tegen inkomensverlies door bijvoorbeeld werkloosheid, ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Welke werknemersverzekeringen zijn er?

Werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer verplicht. De werknemersverzekeringen zijn:

Als werkgever betaalt u de premies voor uw werknemer aan de Belastingdienst. UWV zorgt voor de uitkering aan de werknemer. U kunt ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA).

Welke volksverzekeringen zijn er?

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland werkt of woont. De volksverzekeringen zijn:

Voor de Kinderbijslagwet betaalt u geen premie. De Belastingdienst int de premies van de overige volksverzekeringen. Als werkgever houdt u de premie volksverzekering in op het loon van uw werknemer en draagt deze af aan de Belastingdienst. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de uitkering.

Wat zijn de premiepercentages en bedragen?

De premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden ieder jaar vastgesteld. De premiepercentages per 1 januari 2017 vindt u op Overheid.nl. De bedragen van de sociale verzekeringen worden ieder half jaar opnieuw vastgesteld. De bedragen per 1 januari 2017 staan op Rijksoverheid.nl. Neemt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere werknemer in dienst? Dan hebt u recht op premiekorting. U draagt dan minder premie werknemersverzekeringen af aan de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven