Van de overheid. Voor ondernemers.

Werken met asbest

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Asbest is een gevaarlijke stof. Asbest is voor 1994 veel gebruikt in bouwwerken, treinen, schepen, industriële installaties en andere producten. En bij het verharden van wegen, paden en erven. De overheid wil asbest zoveel mogelijk verwijderen uit de samenleving. In Nederland geldt dan ook een verbod op het produceren, toepassen en hergebruiken van asbest. Maar een aantal werkzaamheden met asbest is toegestaan. Hiervoor gelden strenge regels.

Asbest in gebouwen en woningen

Gebouwen van voor 1994 kunnen asbest bevatten. De Asbestwegwijzer van Kenniscentrum InfoMil informeert u over de asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast. Als u uw gebouw wilt verbouwen, renoveren of slopen, moet u:

  • asbest laten inventariseren door een gecertificeerd bedrijf;
  • een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket online;
  • asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Hierbij moet altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) zijn.

Asbestdak verboden per 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Dit geldt alleen voor materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, zoals golfplaten. Bent u eigenaar van een gebouw met asbesthoudende dakbedekking? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest voor 2024. Hiervoor kunt u subsidie aanvragen.

Wat zijn certificatieschema's voor asbest?

Een certificatieschema bevat de algemene uitgangspunten en bepalingen voor certificatie. Het schema bepaalt de voorwaarden voor afgifte van certificaten. U vindt de certificatieschema's op de website van Stichting Ascert. Er zijn certificaten voor personen en voor processen. In het register kunt u nagaan of een bedrijf of een persoon een geldig certificaat heeft.

Stelselwijziging arbo-certificaten voor asbest

Sinds 2012 is het stelsel van wettelijke arbo-certificaten voor asbest gewijzigd. Er zijn nieuwe eisen en sancties. Daarnaast is er scherpere controle op naleving van voorschriften rond arbo-certificaten. Als u de regels niet naleeft, krijgt u te maken met zwaardere sancties.

Moet u blootstelling aan asbest melden?

Asbestwerkzaamheden worden in 3 risicoklassen verdeeld. Afhankelijk van de risicoklasse moet u bepaalde maatregelen nemen. Kunnen uw medewerkers bij werkzaamheden worden blootgesteld aan asbest? Dan moet u dit melden aan Inspectie SZW. Dat kan schriftelijk of digitaal. Treft u onverwacht asbest aan? Dan moet u dit direct telefonisch melden aan Inspectie SZW.

Werknemers die asbest verwijderen, kunnen een digitale test doen. Deze laat zien wat de belangrijkste risico's zijn en hoe ze deze kunnen voorkomen.

Financiële tegemoetkoming asbestslachtoffers

Asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose (stoflongen) kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Er zijn 2 regelingen:

  • Werknemers die ziek zijn geworden door asbest, kunnen gebruikmaken van de TAS-regeling.
  • Zelfstandig ondernemers die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest, kunnen gebruikmaken van de TNS-regeling.

Als u als werkgever aansprakelijk bent voor de gezondheidsschade van uw (ex-)werknemer, moet u schadevergoeding betalen.

Asbest in bodem en materialen

Asbest kan voorkomen in en op de bodem, in baggerspecie en in puin. Alleen erkende bedrijven en personen mogen bodemonderzoek naar asbest uitvoeren. Asbest in bodem, grond, wegen, paden en erven moet u melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Landelijk Asbestvolgsysteem

Het Landelijk Asbestvolgsysteem brengt het asbestverwijderingsproces in kaart: van het aanmelden van een asbestinventarisatieopdracht door een opdrachtgever tot aan het storten van het asbest bij de stortplaats. Het systeem is beschikbaar voor woningcorporaties en asbestinventariseerders. Mogelijk wordt het systeem verplicht voor alle gecertificeerde asbestverwijderings- en inventarisatiebedrijven. Dan moet u inloggen met een eHerkenningsmiddel van ten minste betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907