Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (particulieren)

Deze informatie is geplaatst door:

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is ook bekend als bewijs van goed gedrag. Met een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. De VOG is verplicht voor sommige functies, zoals onderwijzer, gastouder, en taxichauffeur. In andere gevallen bepaalt u zelf of u uw werknemer om een VOG vraagt. Er is ook een VOG voor rechtspersonen (VOGrp).

Meer weten of direct aanvragen? Openen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u een andere gemeente bekijken?

Hoe vraagt u de VOG aan?

Uw medewerker vraagt een VOG aan bij de gemeente. U kunt de aanvraag ook digitaal doen. Bij een digitale VOG-aanvraag logt u als bedrijf in met eHerkenning. U hebt hiervoor een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. U zet de VOG-aanvraag klaar voor uw medewerker. Daarna logt uw medewerker in met DigiD, en rondt de aanvraag af.

Bent u zzp'er? Dan kunt u de VOG laten aanvragen door uw opdrachtgever.

Staat de aanvrager niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen? Dan kan hij de aanvraag indienen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wanneer wordt de VOG geweigerd?

Op basis van politiegegevens van de aanvrager of als de justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valt een VOG moet aanvragen, kunt u dit ook digitaal doen met de berichtenbox. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisatie

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven