Van de overheid. Voor ondernemers.

Verontreiniging, sanering of onderzoek van bodem

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Verontreiniging of aantasting van de bodem moet u melden bij de provincie of gemeente. Handelingen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, moet u ook melden. Dit zijn handelingen die kunnen leiden tot erosie, verdichting of verzilting van de bodem. Hebt u een mestbassin voor dunne mest? En blijkt de bodem bij uw bedrijf verontreinigd of aangetast? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Als u de bodem gaat saneren, meldt u dat ook.

Bodemsanering of vermindering bodemverontreiniging melden

Een bodemsanering moet u melden bij de provincie of gemeente als:

  • de hoeveelheid verontreinigde grond meer is dan 50 m3;
  • de hoeveelheid verontreinigd grondwater meer is dan 1.000 m3.

Verricht u werkzaamheden die de bodemverontreiniging verminderen? Of verplaatst u ernstig verontreinigde grond? Dan moet u dit melden. Op Bodemloket.nl ziet u of u moet melden bij de provincie of bij de gemeente. Een enkelvoudige bodemsanering kunt u melden met de BUS-melding. Dat doet u bij de provincie. U hebt geen meldingsplicht als:

  • u redelijkerwijs kunt aannemen dat de verontreiniging niet ernstig is;
  • u niet-ernstig verontreinigde grond tijdelijk verplaatst en daarna terugbrengt.

Bodemonderzoek bij bodembedreigende activiteiten

Kunnen door uw bedrijfsactiviteiten bodembedreigende stoffen in de bodem terechtkomen? Dan moet u voor de start een bodemonderzoek laten uitvoeren (nulsituatie-onderzoek). Dit onderzoek legt de bodemkwaliteit vast. Bij het eind van de bedrijfsactiviteiten laat u weer een bodemonderzoek uitvoeren (eindsituatie-onderzoek). Blijken uw bedrijfsactiviteiten de bodem te hebben aangetast of verontreinigd? Dan moet u herstelmaatregelen nemen.

Bodemonderzoek bij koop en verkoop

Bodemonderzoek bij koop of verkoop van een perceel heeft een ander doel dan onderzoek bij bodembedreigende activiteiten. Soms kunt u deze onderzoeken combineren. Bodemonderzoek bij koop of verkoop is niet verplicht.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u deze 4 meldingen digitaal afhandelen met de berichtenbox: de BUS-melding, de melding bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, de melding verontreiniging of aantasting bodem en de melding bodemverontreiniging door dunne mest. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907