Van de overheid. Voor ondernemers.

Verlofregelingen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Uw werknemers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. In cao's kunnen afwijkende regels staan. U kunt met uw werknemers ook individuele afspraken maken.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Is uw werkneemster zwanger? Zij heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en ten minste 10 weken bevallingsverlof (na de bevalling). Is uw werkneemster zwanger van een meerling? Zij krijgt maximaal 10 en minimaal 8 weken zwangerschapsverlof en verlofuitkering.

Wordt de baby na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis opgenomen? Dan heeft uw werkneemster nog recht op 10 weken (extra) bevallingsverlof nadat de baby uit het ziekenhuis komt. Overlijdt de moeder bij de geboorte van het kind? Dan kan de partner van de moeder het bevallingsverlof van de moeder overnemen.

Uitkering aanvragen

Bij UWV vraagt u voor het verlof van uw werkneemster een zwangerschapsuitkering aan.

Zelfstandige

Bent u zelfstandige? Dan hebt u ook recht op verlof.

Kraamverlof en partnerverlof

Uw werknemer heeft recht op 2 werkdagen kraamverlof als zijn (of haar) partner net bevallen is. Tijdens dit 'vaderverlof' moet u 100% van het salaris doorbetalen. Daarnaast heeft uw werknemer recht op 3 werkdagen onbetaald verlof na de geboorte van het kind. Voor de bevalling en voor de aangifte kan uw werknemer ander kort verzuimverlof opnemen.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin een werknemer direct vrij moet nemen. Bijvoorbeeld voor het regelen van verzorging van een ziek familielid, of bij een sterfgeval in de familie. Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet u altijd toekennen. Het salaris moet u tijdens het calamiteitenverlof doorbetalen.

Ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen tot 8 jaar kunnen gebruik maken van onbetaald ouderschapsverlof. Uw werknemer kan direct na indiensttreding om opname van het ouderschapsverlof verzoeken. U kunt dit verlof niet weigeren.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om de nodige verzorging te geven aan ouders, thuiswonende zieke kinderen of partners. Voorwaarde is wel dat de werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. Heeft een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van uw werknemer zorg nodig? Dan kan de werknemer een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Tijdens dat verlof hoeft u geen salaris door te betalen.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptieverlof. Het verlof geldt voor beide ouders.

Onbetaald verlof

Werknemers mogen in overleg met u voltijd of deeltijd onbetaald verlof opnemen. De arbeidsovereenkomst loopt tijdens het verlof door. Er bestaat geen wettelijk recht op onbetaald verlof. Het is mogelijk dat in de cao afspraken zijn gemaakt over onbetaald verlof.

Bijzonder of buitengewoon verlof

Bijzonder of buitengewoon verlof is verlof dat niet in de wet staat. U kunt het geregeld hebben in uw cao, uw bedrijfsregeling of in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Bijvoorbeeld voor ondertrouw, huwelijk (van een familielid), verhuizing, overlijden (van een familielid), een dienst- of huwelijksjubileum, sollicitatie of doktersbezoek.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907