Verkoop per telefoon

Deze informatie is geplaatst door:

Verkoopt u per telefoon? Er gelden speciale regels als u via telemarketing een dienst of product aanbiedt. Ook moet u zich houden aan de regels voor verkoop op afstand.

Wie mag u bellen?

Het Bel-me-niet Register bevat telefoonnummers van consumenten die u niet ongevraagd mag bellen voor reclame of werving. Doet u dit toch, dan kan deze een klacht indienen bij ConsuWijzer. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan bij overtreding een boete opleggen.

Er is verschil tussen nieuwe klanten en bestaande klanten.

Nieuwe klanten

Consumenten die in het Bel-me-niet Register staan mag u niet bellen. Belt u met een consument die niet in het register staat ingeschreven? Dan moet u hem wijzen op het bestaan van het register. U moet de mogelijkheid bieden deze persoon in het register in te schrijven. Ook moet u hem dan direct uit het bestand van uw bedrijf verwijderen.

Bestaande of voormalige klanten

Bestaande of voormalige klanten mag u bellen. Zelfs als ze in het Bel-me-niet Register staan. U moet dan wel vragen of ze in uw belbestand willen blijven staan. Wil de klant dat niet? Dan moet u de klant uit uw belbestand verwijderen en mag u hem niet meer bellen.

Bedrijven

Eenmanszaken, maatschappen en vof's kunnen zich inschrijven in het Bel-me-niet Register. Zij zijn een natuurlijk persoon. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor nieuwe en bestaande klanten. Rechtspersonen, zoals bv's of nv's, kunnen zich niet laten opnemen in het Bel-me-niet Register.

Wat zijn de regels voor het telefoongesprek?

  • Direct aan het begin van het gesprek moet u vertellen namens welk bedrijf of welke organisatie u belt en dat het uw doel is om iets te verkopen.
  • Tijdens het gesprek hebt u een informatieverplichting. U moet bijvoorbeeld vertellen wat u verkoopt, hoe lang de bedenktijd voor de consument is en wat de kosten zijn.
  • Voor bepaalde overeenkomsten moet de klant de overeenkomst schriftelijk bevestigen.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088