Van de overheid. Voor ondernemers.

Vergunningen voor beroepsgoederenvervoer

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als beroepsgoederenvervoerder moet u een of meer vergunningen hebben van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Welke dat zijn, hangt af van de bestemming van uw vervoer. Voor exceptioneel vervoer hebt u een ontheffing van de RDW nodig.

Eigen vervoer

Eigen vervoer is het zelf vervoeren van goederen van of voor uw eigen bedrijf. Hiervoor hebt u geen vergunning nodig. U moet wel kunnen aantonen dat het om eigen vervoer gaat. In landen buiten de EU hebt u voor eigen vervoer soms een ritmachtiging nodig.

Vergunning voor vervoer binnen de EU

U hebt een eurovergunning nodig voor:

  • beroepsgoederenvervoer in Nederland met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilo;
  • grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer binnen de EU met voertuigen met een maximum toegestaan gewicht van meer dan 3500 kilo.

Vergunning voor vervoer buiten de EU

Voor vervoer buiten de EU hebt u een eurovergunning nodig. Daarnaast moet u een ritmachtiging of een CEMT-vergunning hebben. Met een CEMT-vergunning kunt u goederen vervoeren van, naar en door de landen die bij het CEMT-verdrag aangesloten zijn. U moet voldoen aan de emissie- en veiligheidseisen van de CEMT.

Bestuurdersattest

Hebt u chauffeurs van buiten de Europese Unie (EU) in dienst? Dan mogen zij alleen op uw vrachtwagens rijden als zij een bestuurdersattest hebben. NIWO geeft dit attest af. Hiervoor is onder meer een tewerkstellingsvergunning en een chauffeursdiploma nodig.

Cabotage

Vervoert een vervoersbedrijf uit een EU-lidstaat goederen tussen 2 punten binnen de grenzen van een andere lidstaat? Dan is er sprake van cabotage. Vervoerders mogen in een ander land maximaal 3 cabotageritten rijden. Daarna moeten zij weer de grens over. In Nederland zorgt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de handhaving van deze regel.

Ontheffing exceptioneel transport (LZV)

Exceptioneel transport is vervoer dat groter of zwaarder is dan de wet toestaat, zoals Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV). Hiervoor moet u een ontheffing aanvragen bij de RDW. Er zijn 3 soorten ontheffingen. De Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET) worden vaak gebruikt bij exceptioneel vervoer. De AVET bevat verplichtingen en aansprakelijkheden voor zowel de vervoerder als de afzender.

Keuring koelvoertuig

Gaat u bederfelijke levensmiddelen in of naar het buitenland vervoeren met een koelvoertuig? Dan is een ATP-keuring van het voertuig verplicht. De RDW doet de keuring en geeft na goedkeuring een ATP-keuringscertificaat af.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907