Van de overheid. Voor ondernemers.

Vergunning openbare weg afsluiten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u een weg afsluiten om werkzaamheden uit te voeren? Wilt u een evenement of een wedstrijd op de weg houden? Of wilt u met uw tractor op het fietspad rijden en is dat niet toegestaan volgens de Wegenverkeerswet 1994? Dan hebt u een vergunning of ontheffing van de gemeente of provincie nodig. Als de veiligheid dit toelaat, is melding bij de gemeente soms voldoende.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u deze vergunningen digitaal aanvragen met de berichtenbox: ontheffing wedstrijden op de weg, ontheffing Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en vergunning gebruik van de provinciale weg. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088