Van de overheid. Voor ondernemers.

Vergunning Antarctica

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u activiteiten organiseren op Antarctica? Bijvoorbeeld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, toerisme of visserij? Dan moet u een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Het kan zijn dat u een milieu-effectrapport (MER) moet opstellen. In uw vergunningaanvraag vult u onder andere in of u speciaal aangewezen gebieden (pdf) wilt bezoeken.

Nederland heeft het internationale Verdrag inzake Antarctica ondertekend om de natuur en het milieu op Antarctica te beschermen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning Antarctica digitaal aanvragen bij Rijkswaterstaat. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven