Van de overheid. Voor ondernemers.

Eisen aan telecomaanbieders

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een telecommunicatiedienst? Zoals vaste of mobiele telefonie, internettoegang, e-mail of internettelefonie? Dan moet u aan een aantal continuïteits- en veiligheidseisen voldoen:

  • Uw dienst of netwerk moet aftapbaar zijn. Hiervan moet u een register bijhouden.
  • U moet de privacy in acht nemen.
  • U moet ervoor zorgen dat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar is.

U vindt de eisen in de brochure 'Biedt u openbare telefonie internettoegang of een netwerk aan?' van Agentschap Telecom.

Klantgegevens afgeven

Justitie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen u informatie vragen over een van uw klanten. U kunt ook een verzoek krijgen tot het aftappen van telecommunicatieverkeer voor opsporingsonderzoeken. Dit verzoek komt van de officier van justitie of het hoofd van de AIVD.

Zorgplicht en meldplicht

Als openbaar aanbieder moet u zorgen voor de continuïteit van uw dienstverlening. Doet zich binnen uw organisatie een storing voor? Dan moet u dit melden bij het loket Meldplicht Telecomwet. Hebt u een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens zijn gelekt? Dan moet u dat melden bij het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Netneutraliteit

Als internet- of telefonieprovider mag u concurrerende internetdiensten en applicaties, zoals Skype of WhatsApp, niet vertragen of blokkeren. Ook mag u er geen extra geld voor vragen. Dit heet netneutraliteit.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven