Veiligheidseisen aan machines

Deze informatie is geplaatst door:

Als u machines bouwt, moeten deze voldoen aan de veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn. Deze Europese richtlijn stelt eisen aan onder meer:

  • het ontwerp;
  • de gebruikte materialen;
  • de verlichting;
  • de bediening;
  • de beveiliging;
  • de gebruiksaanwijzing;
  • het onderhoud van machines.

Gebruiksaanwijzing

Fabriceert of importeert u machines, elektrische apparaten of elektrisch materiaal? Dan moet u een gebruikershandleiding bij de producten voegen. De eisen aan de handleiding verschillen per productsoort. Valt een machine onder de Machinerichtlijn? Dan moet u een handleiding leveren in de taal van het land waar u het product op de markt brengt.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088

Zie ook