Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Deze informatie is geplaatst door:

Werkt u als freelancer of zelfstandige zonder personeel (zzp'er)? Dan moet uw opdrachtgever weten of de Belastingdienst u ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Daarom kan hij u vragen om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Er zijn 4 soorten VAR:

Uw persoonlijke situatie bepaalt welke VAR u ontvangt. Met de VAR-wuo en de VAR-dga geeft u uw opdrachtgever zekerheid dat de Belastingdienst u als ondernemer beschouwt. Met de VAR-loon en de VAR-row moet uw opdrachtgever zelf toetsen of u als ondernemer kan worden beschouwd.

Hoe vraagt u de VAR aan?

U kunt de VAR schriftelijk aanvragen of digitaal aanvragen bij de Belastingdienst. Het aanvragen van de VAR is gratis. U ontvangt een VAR meestal binnen 5 werkdagen, en uiterlijk binnen 8 weken. Een kopie van uw VAR kunt u aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Hoe lang is een VAR geldig?

Een VAR is maximaal een kalenderjaar geldig. Voor het nieuwe kalenderjaar kunt u vanaf 1 september een nieuwe VAR aanvragen.

Let op: Hebt u een VAR voor 2014 en 2015? Deze blijft ook in 2016 geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

Wanneer ontvangt u automatisch een VAR?

U ontvangt automatisch een VAR als:

  • u de afgelopen 3 jaar een VAR hebt aangevraagd;
  • u telkens een VAR voor hetzelfde soort werk hebt aangevraagd;
  • u het werk onder vergelijkbare omstandigheden hebt uitgevoerd;
  • u telkens eenzelfde VAR van de Belastingdienst hebt gekregen;
  • de Belastingdienst de VAR in de tussentijd niet heeft herzien.

Kunt u de echtheid van een VAR controleren?

Als opdrachtgever kunt u de echtheid van een VAR telefonisch laten controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR, telefoon: (088) 151 1000. Dit onderdeel van de Belastingdienst controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt. Als u wilt, krijgt u de uitslag schriftelijk bevestigd.

Ziet de Belastingdienst u als werknemer in loondienst?

Via de opting-in-regeling is uw opdrachtgever verantwoordelijk voor de heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies. Hierbij spreekt u met uw opdrachtgever af dat hij de loonheffingen voor u afdraagt. Kiezen u en uw opdrachtgever voor deze regeling? Dan moet u dit in een gezamenlijke verklaring melden aan de Belastingdienst. Dat doet u voordat u met de werkzaamheden begint.

VAR in de thuiszorg

Bent u zelfstandig werkende zorgverlener in de thuiszorg? En levert u verzekerde zorg in natura? Dan kunt u werken met een contract met een zorgkantoor of een zorginstelling. Uw situatie bepaalt wat er staat in de VAR die u krijgt. In sommige gevallen zien de Belastingdienst en het UWV dat als een loondienstbetrekking.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven