Bewaar deze pagina als favoriet
Verwijder deze pagina als favoriet

Vakantierecht

Deze informatie is geplaatst door:

Een werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is minimaal 4 keer het aantal werkdagen per week. Bij een volledige werkweek is dat dus 4x5=20 dagen per jaar. Is er sprake van werk in deeltijd, dan worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend. In de cao van uw branche kunnen afspraken staan over vakantierechten.

Vakantiedagen opnemen

Uw werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar opnemen. Vakantiedagen die in 2014 zijn opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2015. Is een werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest vakantie op te nemen? Dan geldt de termijn van 6 maanden niet. U kunt met uw werknemer(s) in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen. Voor extra vakantiedagen (volgens de cao) geldt een termijn van 5 jaar.

Wat zijn de feestdagen?

Nederland kent een aantal algemeen erkende (christelijke) feestdagen en niet-erkende feestdagen. Algemeen erkende feestdagen zijn Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. Het hangt af van de cao of arbeidsovereenkomst of uw werknemer op deze feestdagen vrij is. Niet-erkende feestdagen zijn bijvoorbeeld het Suikerfeest aan het einde van de ramadan of Chanoeka. In de cao kan staan dat een christelijke feestdag ingeleverd kan worden voor een niet-erkende feestdag.

5 mei (Bevrijdingsdag), een betaalde vrije dag?

Op de nationale feestdag 5 mei hebben uw werknemers niet automatisch recht op een betaalde vrije dag. Veel cao's bepalen dat werknemers 1x per 5 jaar (het lustrumjaar) vrij zijn. Lustrumjaren zijn bijvoorbeeld 2015, 2020 en 2025. Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt of heeft uw bedrijfstak geen cao? Dan beslist u zelf of uw werknemers vrij zijn.

Vakantieaanspraken metaal- en schilderbedrijven

Vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen en vergelijkbare aanspraken geven werknemers van metaal- en schilderbedrijven een zelfstandig recht op vakantieloon en vakantietoeslag. De premies worden bijvoorbeeld beheerd door een vakantiefonds. Vakantiebonnen worden voor 100% van de nominale waarde tot het loon gerekend.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088