Van de overheid. Voor ondernemers.

Tuchtrechtspraak

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Sommige beroepsgroepen vallen onder het tuchtrecht. Wat is dat en wat betekent dat voor u?

Advocaten, notarissen, accountants en artsen zijn beoefenaren van vrije beroepen. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van hun beroepsgroep. Ook (nieuwe) bankmedewerkers moeten zich houden aan bepaalde regels.

Bent u ontevreden over een vrijeberoepsbeoefenaar of bankmedewerker? Dan kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege van zijn beroepsgroep.

Wat kunnen tuchtcolleges doen?

Tuchtcolleges kunnen geen schadevergoeding, boete of gevangenisstraf opleggen. Zij kunnen wel een waarschuwing of berisping geven, of een (tijdelijk) beroepsverbod opleggen.

Waar vindt u tuchtrechtelijke uitspraken?

Op Tuchtrecht.nl vindt u de uitspraken van de tuchtcolleges van een aantal beroepsgroepen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven