Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Deze informatie is geplaatst door:

Wilt u een buitenlandse medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in dienst nemen? Dan hebt u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV, werkvergunning) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig.

Korter dan 3 maanden

  • Wilt u een buitenlandse medewerker korter dan 3 maanden bij u laten werken? Dan hebt u meestal een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) nodig. U kunt de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV. Een tewerkstellingsvergunning is maximaal 1 jaar geldig. Hierna moet u een nieuwe tewerkstellingsvergunning aanvragen.
  • Voor kenniswerkers die korter dan 3 maanden in Nederland verblijven, geldt een vereenvoudigde procedure.

3 maanden of langer

Wilt u een buitenlandse medewerker 3 maanden of langer bij u laten werken? Dan vraagt u meestal de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. De GVVA is een verblijfsvergunning met een aanvullend document. Uw buitenlandse medewerker heeft geen aparte tewerkstellingsvergunning nodig. U vraagt de GVVA aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voor wie hebt u een tewerkstellingsvergunning nodig?

U hebt een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig voor medewerkers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Kroatië. Medewerkers van buiten de Europese Unie (EU) krijgen alleen in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning. Als u iemand inhuurt via een intermediair, of werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan moet deze de tewerkstellingsvergunning aanvragen.

U hebt geen vergunning nodig voor:

Verkorte procedures

  • Voor sommige werknemers gelden verkorte procedures. Bijvoorbeeld voor hogere leidinggevenden, specialisten en werknemers uit uw buitenlandse vestiging die in Nederland technieken komen bijleren (practicanten).
  • Bent u werkgever in het toneel, theater, de opera, musical, klassieke muziek of dans? Dan kunt u voor topartiesten sneller een tewerkstellingsvergunning krijgen. Het salaris van de artiest bepaalt of hij tot de top behoort.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven