Stookinstallaties

Deze informatie is geplaatst door:

Heeft uw bedrijf een stookinstallatie (bijvoorbeeld een (CV-)ketel, gasturbine, zuigermotor of procesfornuis) of een afvalverbrandingsinstallatie? Of laat u een stookinstallatie plaatsen? Dan moet u zich houden aan regels voor emissies naar de lucht, inspectie, metingen en onderhoud.

Milieu-eisen

Het Activiteitenbesluit stelt de milieu-eisen voor stook- en afvalverbrandingsinstallaties. Daarnaast stelt het ook eisen aan keuringen, bodembescherming, energieverbruik en lozingen. Het Besluit emissie-eisen stookinstallatie milieubeheer A (Bees A) geldt nog tot 2016 voor grote inrichtingen, zoals raffinaderijen, elektriciteitscentrales en grote chemische bedrijven. Per 1 januari 2017 moeten middelgrote stookinstallaties voldoen aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit.

Voorschriften voor keuring en onderhoud

Laat uw bedrijf een nieuwe stookinstallatie plaatsen? Dan moet een geaccrediteerde meetinstantie of een gecertificeerd installatiebedrijf aantonen dat u de emissie-eisen niet overschrijdt. Een SCIOS gecertificeerd bedrijf moet de keuring en de controle op het onderhoud uitvoeren. Hoe vaak u uw stookinstallatie moet laten keuren, hangt af van het vermogen.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088


Hoe werkt informatie op maat?