Stookinstallaties

Deze informatie is geplaatst door:

  • Antwoord voor bedrijven

Heeft uw bedrijf een stookinstallatie (bijvoorbeeld een (CV-)ketel, gasturbine, zuigermotor of procesfornuis) of een afvalverbrandingsinstallatie? Of laat u een stookinstallatie plaatsen? Dan moet u zich houden aan regels voor emissies naar de lucht, inspectie, metingen en onderhoud.

Milieu-eisen

Het Activiteitenbesluit stelt de milieu-eisen voor stook- en afvalverbrandingsinstallaties. Daarnaast stelt het ook eisen aan keuringen, bodembescherming, energieverbruik en lozingen. Het Besluit emissie-eisen stookinstallatie milieubeheer A (Bees A) geldt nog tot 2016 voor grote inrichtingen, zoals raffinaderijen, elektriciteitscentrales en grote chemische bedrijven. Per 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties voldoen aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit.

Voorschriften voor keuring en onderhoud

Laat uw bedrijf een nieuwe stookinstallatie plaatsen? Dan moet een geaccrediteerde meetinstantie of een gecertificeerd installatiebedrijf aantonen dat u de emissie-eisen niet overschrijdt. Een SCIOS gecertificeerd bedrijf moet de keuring en de controle op het onderhoud uitvoeren. Hoe vaak u uw stookinstallatie moet laten keuren, hangt af van het vermogen.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

  • Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven


Hoe werkt informatie op maat?