Stilzwijgende verlenging abonnement

Deze informatie is geplaatst door:

  • Antwoord voor bedrijven

U mag abonnementen die voor een bepaalde tijd zijn afgesloten, niet stilzwijgend verlengen. Deze regel geldt voor consumenten, en dus niet wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een andere ondernemer (business-to-business, B2B). Voor abonnementen op dagbladen, nieuwsbladen, weekbladen en tijdschriften gelden andere regels.

Wanneer kan uw klant zijn abonnement opzeggen?

  • U mag een abonnement (de overeenkomst) na de eerste contractperiode niet stilzwijgend verlengen in een overeenkomst voor bepaalde duur.
  • U mag een overeenkomst omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur. De consument moet op ieder moment de overeenkomst kunnen opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.
  • U mag consumenten niet verplichten op een bepaald moment het abonnement op te zeggen.
  • De consument moet een overeenkomst die op schriftelijke of digitale wijze tot stand is gekomen, op dezelfde manier kunnen opzeggen.

Abonnement op bladen en tijdschriften

  • Na de eerste contractperiode mag u het abonnement telkens met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengen. U moet de consument telkens de mogelijkheid geven om op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.
  • Zet u abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen stilzwijgend om in overeenkomsten voor onbepaalde duur? Dan geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Dit geldt ook voor tijdschriften die minder dan eenmaal per maand verschijnen.
  • Proefabonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften eindigen na de afgesproken proeftijd.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

  • Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven