Van de overheid. Voor ondernemers.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u personeel in dienst? Dan moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Uw werknemers moeten de RI&E kunnen inzien. De RI&E moet u bij de start van uw onderneming hebben. In een RI&E gaat u na:

  • welke arbeidsrisico's er zijn voor uw personeel en uw onderneming;
  • welke maatregelen u al hebt genomen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen;
  • welke maatregelen u gaat nemen (plan van aanpak).

Hoe stelt u een RI&E op?

U hebt meer dan 25 werknemers

Bij het opstellen van de RI&E moet u zich laten helpen door een preventiemedewerker. De RI&E laat u toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige.

U hebt maximaal 25 werknemers

Maakt u voor het opstellen van de RI&E gebruik van een erkend RI&E-instrument dat uw brancheorganisatie heeft ontwikkeld? Dan hoeft u de RI&E niet door een arbodeskundige te laten beoordelen. Een overzicht van erkende RI&E-instrumenten vindt u op Rie.nl. Sommige brancheorganisaties bieden hun RI&E-instrument op hun eigen website aan.

U hebt voor maximaal 40 uur personeel

Met de Checklist gezondheidsrisico's op Rie.nl kunt u de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven