Van de overheid. Voor ondernemers.

Re-integratieverplichtingen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wordt een van uw werknemers ziek? Dan moet u er samen alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij snel en verantwoord weer aan het werk kan gaan. In zijn eigen functie, in een andere passende functie in uw bedrijf, of bij een andere werkgever.

Wat moet u doen?

De Wet verbetering poortwachter verplicht u om binnen een bepaalde termijn een aantal acties te ondernemen. Zo moet u met uw werknemer een plan van aanpak maken. In een re-integratiedossier houdt u alles bij wat er wordt afgesproken en gedaan. Hierin bewaart u bijvoorbeeld het plan van aanpak, het re-integratieverslag en de correspondentie met de arbodienst.

Deskundigenoordeel bij vastlopen re-integratie

Loopt de re-integratie van uw werknemer vast? En kan uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven