Van de overheid. Voor ondernemers.

Registreren als geneeskundig specialist

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Voor veel geneeskundige specialismen moet u zich, behalve de registratie in het BIG-register, registreren bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Dit geldt onder meer voor:

  • huisartsen;
  • specialisten ouderengeneeskunde;
  • artsen voor verstandelijk gehandicapten;
  • medisch specialisten;
  • artsen maatschappij en gezondheid;
  • bedrijfsartsen;
  • verzekeringsartsen.

Na registratie mag u de titel voeren. De eerste registratie is 5 jaar geldig. Daarna moet u zich herregistreren.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven