Chemische stoffen (REACH)

Deze informatie is geplaatst door:

REACH is een Europese verordening over chemische stoffen (behalve radioactieve stoffen en afvalstoffen). De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen. Deze stoffen hebben risico's voor mens en milieu. Daarom kunnen er beperkingen aan het gebruik van de stoffen worden gesteld.

Wat moet u registreren?

Brengt u als producent of importeur chemische stoffen op de markt in de Europese Unie (EU)? Dan moet u gegevens over deze chemische stoffen registreren. Dat doet u bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Hoe weet u welke rol vervult?

Met de Rol Identificatie Tool (Navigator) bepaalt u welke rollen uw bedrijf binnen REACH vervult. Deze rollen kunnen zijn: fabrikant, importeur, distributeur of gebruiker. Afhankelijk van deze rollen hebt u verschillende verplichtingen. Van alle chemische stoffen die u produceert, importeert, distribueert of gebruikt, moet u de risico's kennen. Ook moet u de maatregelen benoemen (en voor uw bedrijf ook nemen) om die risico's te beheersen.

REACH en CLP voor mkb

Bent u mkb'er en wilt u weten hoe u aan uw REACH- en CLP-verplichtingen kunt voldoen? Kijk dan op Chemischestoffengoedgeregeld.nl.

Veiligheidsinformatieblad

Brengt u chemische stoffen in de handel? Dan moet u een veiligheidsinformatieblad (VIB) geven aan professionele gebruikers. Met het veiligheidsinformatieblad geeft u informatie over de risico's van de chemische stof voor werknemers en milieu. U vermeldt ook de maatregelen ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven