Productaansprakelijkheid

Deze informatie is geplaatst door:

  • Antwoord voor bedrijven

Als producent bent u aansprakelijk voor schade die door een gebrek in uw product veroorzaakt wordt. Zo'n gebrek kan zijn:

  • het ontbreken van een veiligheidsvoorziening;
  • een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing;
  • het ontbreken van waarschuwingen op het product.

Productaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld niet als:

  • het product bij het verschijnen op de markt nog veilig was, maar later niet meer (bijvoorbeeld door bederf);
  • het product oorspronkelijk niet was bestemd voor commerciële doelen;
  • u onmogelijk kon weten dat het product onveilig was.

Productaansprakelijkheid geldt niet voor onder meer gebouwen en diensten.

Let op: Als u producten van buiten de EU importeert, wordt u juridisch gezien als de producent. Productaansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs, niet voor agenten.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

  • Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven