Productaansprakelijkheid

Deze informatie is geplaatst door:

Als producent bent u aansprakelijk voor schade die door een gebrek in uw product veroorzaakt wordt. Zo'n gebrek kan zijn:

  • het ontbreken van een veiligheidsvoorziening;
  • een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing;
  • het ontbreken van waarschuwingen op het product.

Productaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld niet als:

  • het product bij het verschijnen op de markt nog veilig was, maar later niet meer (bijvoorbeeld door bederf);
  • het product oorspronkelijk niet was bestemd voor commerciële doelen;
  • u onmogelijk kon weten dat het product onveilig was.

Productaansprakelijkheid geldt niet voor onder meer gebouwen en diensten.

Let op: Als u producten van buiten de EU importeert, wordt u juridisch gezien als de producent. Productaansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs, niet voor agenten.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088