Van de overheid. Voor ondernemers.

Persoonsgegevens beschermen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat u met persoonsgegevens van uw klanten en werknemers zorgvuldig moet omgaan. Dat doet u onder andere door deze gegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook moet u uw klanten en werknemers informeren over wat er met hun gegevens gebeurt. In sommige gevallen moet u uw gegevensverwerking melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Verwerkt u persoonsgegevens? Dan moet u passende maatregelen nemen om gegevens van uw klanten of uw werknemers te beschermen. U mag bijvoorbeeld niet méér persoonsgegevens verzamelen en verder gebruiken dan echt nodig is. Ook moet u de toegang tot persoonsgegevens beperken. In de beleidsregel Beveiliging van persoonsgegevens staat hoe de Autoriteit Persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wbp toepast bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens.

Informatieplicht

U moet uw klanten of werknemers vertellen welke gegevens u van ze gebruikt en met welk doel. Ook moet u informatie geven over uw identiteit (naam en adres van uw bedrijf) en of u de gegevens aan andere organisaties doorgeeft. En u bent verplicht om een privacyverklaring te plaatsen op uw website. Dat kunt u doen met de de privacyverklaringgenerator.

Meldplicht verwerken persoonsgegevens

Start u een bedrijf en gaat u persoonsgegevens verwerken? Dan moet u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen hoeft u dit niet te melden. Dit kunt u nagaan met de Handreiking Vrijstellingsbesluit.

Meldplicht datalekken: diefstal, verlies en misbruik

U bent verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalekken) te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen. Meldt u een datalek niet op tijd? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen.

Digitaal melden met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valt, uw gegevensverwerking moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunt u dit digitaal doen met de berichtenbox. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907