Van de overheid. Voor ondernemers.

Persoonsgegevens beschermen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat u met persoonsgegevens van uw klanten en werknemers zorgvuldig moet omgaan. Dat doet u onder andere door deze gegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook moet u uw klanten en werknemers informeren over wat er met hun gegevens gebeurt. In sommige gevallen moet u uw gegevensverwerking melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Verwerkt u persoonsgegevens? Dan moet u passende maatregelen nemen om gegevens van uw klanten of uw werknemers te beschermen. U mag bijvoorbeeld niet méér persoonsgegevens verzamelen en verder gebruiken dan echt nodig is. Ook moet u de toegang tot persoonsgegevens beperken. In de beleidsregel Beveiliging van persoonsgegevens staat hoe de Autoriteit Persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wbp toepast bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens.

Informatieplicht

U moet uw klanten of werknemers vertellen welke gegevens u van ze gebruikt en met welk doel. Ook moet u informatie geven over uw identiteit (naam en adres van uw bedrijf) en of u de gegevens aan andere organisaties doorgeeft. En u bent verplicht om een privacyverklaring te plaatsen op uw website. Dat kunt u doen met de de privacyverklaringgenerator.

Meldplicht verwerken persoonsgegevens

Start u een bedrijf en gaat u persoonsgegevens verwerken? Dan moet u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen hoeft u dit niet te melden. Dit kunt u nagaan met de Handreiking Vrijstellingsbesluit.

Meldplicht datalekken: diefstal, verlies en misbruik

U bent verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalekken) te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen. Meldt u een datalek niet op tijd? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen.

Digitaal melden met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valt, uw gegevensverwerking moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunt u dit digitaal doen met de berichtenbox. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven