Van de overheid. Voor ondernemers.

Pensioen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als u op uw AOW-leeftijd stopt met werken, krijgt u pensioen.

Pensioenonderdelen

Uw pensioen bestaat uit minimaal één, maar meestal uit meer van de volgende onderdelen:

AOW-pensioen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op. Dit is het basispensioen van de overheid. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.

Aanvullend pensioen

Uw medewerkers kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via een collectieve pensioenregeling. Als ondernemer kunt u dat meestal niet. Bent u werkzaam in bijvoorbeeld het notariaat, de gezondheidszorg of de haven? Dan kunt u een aanvullend pensioen regelen bij uw beroepspensioenfonds. In bijvoorbeeld de bouw en afwerking bestaat het bedrijfstakpensioenfonds. U kunt ook kiezen voor een algemeen pensioenfonds (APF).

Eigen pensioenopbouw

Iedereen kan zijn pensioen verder aanvullen met een particuliere verzekering, belegging of eigen vermogen. U kunt bijvoorbeeld een lijfrente afsluiten om extra pensioen op te bouwen of om eerder met pensioen te gaan. Een lijfrente is een verzekeringsproduct of een bankspaarproduct waarmee u later een periodieke uitkering kunt krijgen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft meer informatie over lijfrente als aanvulling op uw pensioen.

Informatie over pensioen

Pensioenfondsen moeten u informeren over uw pensioen, via bijvoorbeeld Pensioen 1-2-3 en Mijnpensioenoverzicht.nl. Uw persoonlijke totaaloverzicht geeft inzicht in uw te verwachten pensioeninkomen. Ook laat het u zien wat de financiële gevolgen zijn bij bepaalde keuzes of veranderingen in uw persoonlijke situatie.

Pensioen regelen als zzp'er

Als zelfstandige zonder personeel hebt u recht op AOW. U moet wel zelf uw aanvullend pensioen regelen. Werkt u in een sector met een verplicht pensioenfonds? Dan moet u hier als zzp'er ook aan deelnemen. U hebt hiervoor verschillende mogelijkheden.

Naast voorzieningen als levensverzekeringen en banksparen kunt u ook deelnemen aan vrijwillige regelingen voor zzp'ers. U betaalt geen revisierente als u bij arbeidsongeschiktheid het inkomen uit uw vrijwillig opgebouwd pensioen opneemt. Doet u een beroep op de bijstand? Dan telt het pensioen dat u vrijwillig hebt opgebouwd, niet (meer) mee als vermogen.

Bent u werknemer geweest? Dan kunt u soms vrijwillig de pensioenregeling van uw voormalige werkgever voortzetten. De pensioenpremie is dan nog 10 jaar fiscaal aftrekbaar.

Wat is een oudedagsreserve?

De oudedagsreserve is een deel van de winst dat u als ondernemer opzij mag zetten. Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen. U kunt (een deel van) uw oudedagsreserve omzetten in een oudedagslijfrente. De premie die u dan betaalt, is aftrekbaar. De oudedagsreserve geldt alleen voor een eenmanszaak, vennootschap of maatschap. U moet daarnaast aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u overlijdt?

Hebt u een partner? Dan heeft deze meestal recht op een nabestaandenpensioen. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een deel van uw pensioenrechten. Uw partner kan recht hebben op een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven