Van de overheid. Voor ondernemers.

Opgraving en vondstmelding

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Op deze pagina:

Als u een opgraving wilt uitvoeren, moet uw bedrijf gecertificeerd zijn. Doet u een vondst, dan moet u deze melden bij provincie of gemeente. Onder het begrip opgraving vallen zowel archeologische opgravingen, booronderzoeken en verwijderen of verplaatsen van cultureel erfgoed op of in de waterbodem.

Opgraving

U mag alleen archeologische vindplaatsen opgraven als u daarvoor gecertificeerd bent. Heeft uw bedrijf een certificaat, dan is dat de garantie dat u de opgraving uitvoert volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Hebt u een opgravingsvergunning? Tot 1 juli 2017 mag u nog zonder certificaat opgravingen verrichten en hebt u de tijd om de certificaten te halen.

Melden vondst

Als u een archeologische vondst doet, moet u deze melden met het vondstmeldingsformulier bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Is het een vondst uit een stadskern, en heeft de gemeente een eigen archeologische dienst? Dan kunt u de melding ook bij de gemeente doen. De gegevens komen in Archis te staan. Dit systeem bevat archeologische gegevens van Nederland.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven