Van de overheid. Voor ondernemers.

Ontslagprocedures en opzegverboden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u daarvoor een goede reden hebben. Die kan zijn: werkweigering, verwijtbaar gedrag, veel ziekteverzuim, reorganisatie of bedrijfssluiting. Ontslaat u binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers binnen 1 werkgebied, om bedrijfseconomische redenen? Dan is er sprake van collectief ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Spreken u en uw werknemer in onderling overleg af zijn dienstverband te beëindigen? Dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Uw werknemer gaat vrijwillig akkoord met het ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden geldt alleen wanneer het schriftelijk is overeengekomen in een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). Ook kunt u een ontslagvergoeding overeenkomen.

Voor ontslag met wederzijds goedvinden hebt u geen toestemming nodig van het UWV. Ook hoeft u de kantonrechter niet om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen.

Uw werknemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen. In die tijd kan uw werknemer advies vragen en zijn schriftelijke instemming herroepen. Hij hoeft daar geen reden voor op te geven. U moet de werknemer in de beëindigingsovereenkomst wijzen op deze bedenktermijn. Doet u dit niet? Dan heeft de werknemer een bedenktermijn van 21 dagen.

Preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter

Vooraf toetst UWV of kantonrechter een ontslag. Door wie is afhankelijk van de reden voor ontslag.

Bij bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, zonder toestemming van de medewerker, vraagt u UWV om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt zowel voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als voor een overeenkomst voor bepaalde tijd met tussentijdse opzegmogelijkheid.

UWV toetst of is voldaan aan de wettelijke criteria om een werknemer te kunnen ontslaan (redelijke grond, herplaatsing). Als UWV niet akkoord gaat, mag u uw werknemer niet ontslaan. U kunt dan de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen.

Ook bij andere redenen voor ontslag (zoals bij onvoldoende functioneren of bij een arbeidsconflict) vraagt u de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit doet u ook wanneer sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd. De kantonrechter toetst vervolgens de wettelijke criteria om een werknemer te kunnen ontslaan.

CAO-commissie bij bedrijfseconomisch ontslag

In de cao kan een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige (sector)commissie worden ingesteld die een bedrijfseconomisch ontslag toetst in plaats van UWV.

Proceduretijd in mindering brengen op opzegtermijn

De procedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn die u als werkgever moet hanteren. In beide gevallen moet minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Ontslag: hoger beroep en cassatie

Bent u het als werkgever niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst? U kunt hoger beroep en cassatie instellen. Ook de werknemer kan dit doen.

Opzegverboden

Er zijn situaties waarin uw werknemer tegen ontslag is beschermd. U mag hem dan niet ontslaan; er geldt een ontslagverbod. Als hiervan sprake is geeft UWV geen toestemming voor de opzegging, tenzij het opzegverbod binnen 4 weken nadat toestemming is verleend niet meer van toepassing is. Is er wel toestemming verleend, maar blijkt naderhand toch dat er een opzegverbod gold? Dan geldt de arbeidsovereenkomst als niet opgezegd.

Ook de kantonrechter houdt rekening met de opzegverboden. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst in geval van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en andere redenen voor ontslag wel ontbinden, maar alleen wanneer blijkt dat het ontslag met die opzegverboden geen verband houdt.

Meent uw werknemer dat het ontslag in strijd is met een opzegverbod? Dan kan hij tot 2 maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst de kantonrechter vragen om de opzegging te vernietigen of een billijke vergoeding toe te kennen.

Ontslagregels in cao of arbeidsovereenkomst

In een cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende regels over het ontslag staan. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd moet u meestal wachten tot de contractperiode is afgelopen.

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Doet u dat niet? Dan heeft uw werknemer recht op een vergoeding van een maandloon.

Wilt u een werknemer die AOW ontvangt ontslaan? En is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor het bereiken van de AOW-leeftijd? Dan hebt u hiervoor geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907