Ontgrondingsvergunning

Deze informatie is geplaatst door:

Wilt u de bodem op land of in het water afgraven (ontgronden)? Bijvoorbeeld voor aanleg van wegen of bouwputten, winning van grondstoffen of landschapsinrichting? Dan hebt u een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig. In bepaalde situaties is een melding voldoende. Voor afgravingen in rijkswateren vraagt u de vergunning aan bij Rijkswaterstaat.

Meer weten of direct aanvragen? Openen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u een andere gemeente bekijken?

Schadevergoeding

Lijdt u schade door het verlenen, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft verleend, gewijzigd of ingetrokken.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontgrondingsvergunning en de schadevergoeding ontgronding digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088


Hoe werkt informatie op maat?