Van de overheid. Voor ondernemers.

Milieuregels voor uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen. Is uw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting?

Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen. U hoeft voor deze milieuactiviteiten ook geen omgevingsvergunning aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kantoren, banken, zorginstellingen, huisartspraktijken en peuterspeelzalen.

Type B: Melding milieubeheer

Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U valt onder de regels van het Activiteitenbesluit, en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Dit geldt voor een aantal activiteiten zoals afvalwaterbeheer, agrarische activiteiten, materiaalbewerking, transport en opslag en overslag.

Meldings- en omgevingsvergunningplichtig

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor andere activiteiten (bijvoorbeeld bouwen) omdat daarvoor een vergunningplicht bestaat? En moet u daarnaast een melding milieubeheer doen? Dan moet u deze melding tegelijk met de aanvraag voor de omgevingsvergunning doen.

Type C: Omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu op grote schaal. U hebt een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u via Omgevingsloket online aan bij de gemeente of provincie. Valt uw bedrijf onder de Richtlijn Industriële Emissies (de opvolger van de IPPC-richtlijn)? Dan hebt u ook een omgevingsvergunning nodig.

Wijzigingsvergunning

Verandert u iets in uw bedrijf of bedrijfsvoering? En komt deze verandering niet meer overeen met uw omgevingsvergunning? Dan moet u een wijzigingsvergunning aanvragen. Leidt de verandering niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan al mag op grond van de geldende vergunning? Dan geldt in de meeste gevallen een reguliere voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van 8 weken.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuregels voor uw bedrijf van belang zijn. De melding milieubeheer kunt u via de AIM doen.

Geuremissie industrie

Bij een melding milieubeheer of aanvraag omgevingsvergunning weegt de gemeente of provincie de mate van geurhinder van uw bedrijf mee. Bij het bestrijden van geurhinder moet u de beste beschikbare technieken (BBT) toepassen. Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u een Handleiding geur voor de industrie.

Agrarische sector en glastuinbouw

Gaat u een glastuinbouwbedrijf oprichten? Of gaat u uitbreiden of veranderen, zoals een andere teelt of verhuur van land? Of wilt u een lozing vanuit uw bedrijf veranderen? Dan moet u dat melden bij het waterschap met de AIM. Op de website van Kenniscentrum InfoMil ziet u welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit gelden voor uw agrarische sector en uw agrarische activiteiten.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de melding milieubeheer digitaal doen bij de gemeente of provincie. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de omgevingsvergunning voor milieu en de wijzigingsvergunning milieu ook digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907