Van de overheid. Voor ondernemers.

Octrooien, chipsrecht en Octrooigemachtigdenregister

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u een uitvinding gedaan? Dan kunt u daarvoor een octrooi (patent) aanvragen bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een octrooi beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces, meestal gedurende maximaal 20 jaar. Dit betekent dat een ander niet zonder uw toestemming uw uitvinding mag namaken, verkopen of invoeren. Elke octrooiaanvraag wordt gepubliceerd. Meer hierover vindt u in de brochure 'Van idee tot octrooi'.

Hoe beschermt u uw uitvinding in het buitenland?

Een octrooi beschermt uw uitvinding alleen in die landen waar u octrooi hebt aangevraagd en gekregen. Wilt u een octrooi aanvragen in het buitenland? Daarvoor kunt u terecht bij het Europees Octrooibureau (EOB), de World Intellectual Property Organization (WIPO) of het nationale bureau van het land.

Chipsrecht

U kunt halfgeleiders (chips en microprocessoren) beschermen met chipsrecht. Bescherming in Nederland kunt u aanvragen bij Octrooicentrum Nederland. De depotinschrijving komt in het Hoofdblad van Octrooicentrum Nederland.

Octrooigemachtigdenregister

Wilt u werken als octrooigemachtigde? Dan moet u zich inschrijven in het Register van Octrooigemachtigden. Inschrijving kunt u aanvragen bij de directeur van Octrooicentrum Nederland. In sommige gevallen kunt u ontheffing aanvragen bij de Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden.

Als octrooigemachtigde moet u zich aan een aantal gedragsregels houden. Deze regels zijn vastgelegd door de Orde van Octrooigemachtigden. Als lid van de Orde bent u bovendien verplicht uw kennis op peil te houden door permanente educatie. Een overzicht hiervan overhandigt u jaarlijks aan de Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden.

Digitaal inschrijven met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u bij Octrooicentrum Nederland digitaal een verzoek doen tot inschrijving in het Octrooigemachtigdenregister. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven