Nadeelcompensatie en schadevergoeding

Deze informatie is geplaatst door:

U kunt schade lijden door een rechtmatige of onrechtmatige handeling van de overheid. Hiervoor kunt u een vergoeding vragen bij gemeente, provincie, waterschap of Rijk.

Meer weten of direct aanvragen? Openen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u een andere gemeente bekijken?

Nadeelcompensatie

Een rechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld een reconstructie aan een weg. Als uw bedrijf hierdoor niet of moeilijk bereikbaar is, kunt u schade lijden. Of u kunt schade hebben van verlegging van kabels en leidingen. Dan is het mogelijk om een vergoeding te vragen. Dit heet nadeelcompensatie. De overheid is niet verplicht om elke schade te vergoeden.

Schadevergoeding

Een onrechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld het ten onrechte weigeren van een vergunning. Als u hierdoor schade lijdt, hebt u recht op een volledige schadevergoeding.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven