Modelovereenkomst

Deze informatie is geplaatst door:

Werkt u als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) voor een of meer opdrachtgevers? Of werkt u als opdrachtgever met zzp'ers? Dan moet de opdrachtgever weten of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Dat kon tot 1 mei 2016 met de VAR (Verklaring arbeidsrelatie).

Veranderingen per 1 mei 2016

De opdrachtgever kan per 1 mei 2016 vragen om een modelovereenkomst. Dit is onderdeel van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Zolang opdrachtgever en opdrachtnemer/zzp'er volgens deze modelovereenkomsten werken, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

Overeenkomsten in plaats van de VAR

De Belastingdienst heeft (model)overeenkomsten om de arbeidsrelatie vast te leggen. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen gebruik maken van deze verschillende (model)overeenkomsten:

U kunt ook uw eigen overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst.

Is een (model)overeenkomst verplicht?

Een modelovereenkomst gebruiken is niet verplicht. Werkt u niet met een modelovereenkomst of een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst? Dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking en of hij wel of geen loonheffingen moet betalen.

Overgangstermijn tot 1 mei 2017

De Belastingdienst houdt een implementatietermijn aan tot 1 mei 2017. In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun werkwijze aanpassen aan de nieuwe overeenkomsten. Meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen over de nieuwe wet.

Verklaring Loonheffingen Opting-in

Kiezen opdrachtnemer en opdrachtgever voor de opting-in-regeling? Hiermee is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies. U meldt dit voor de start van de werkzaamheden in een gezamenlijke verklaring aan de Belastingdienst.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven