Bewaar deze pagina als favoriet
Verwijder deze pagina als favoriet

Minimumloon

Deze informatie is geplaatst door:

U moet uw werknemers ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag betalen. Het minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd. Ook flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten, en buitenlandse werknemers hebben recht op het minimumloon. Huurt u buitenlandse werknemers in? Of laat u buitenlandse werknemers door aan- of onderaanneming werken? Dan bent u er verantwoordelijk voor dat zij minstens het minimumloon krijgen.

Voor wie geldt het minimumjeugdloon?

Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het wettelijk minimumjeugdloon. De hoogte hiervan hangt af van de leeftijd. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat geen wettelijk minimumjeugdloon. U spreekt samen met de jongere van 13 of 14 jaar af hoe hoog het loon is.

Wanneer wordt het minumumloon aangepast?

De bedragen van het minimumloon worden regelmatig aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. Dat gebeurt ieder half jaar op 1 januari en 1 juli.

Waarop controleert Inspectie SZW?

Inspectie SZW controleert of u minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betaalt. Heeft de inspectie een vermoeden van onderbetaling? Dan mag de inspectie uw administratie inzien, meenemen om te kopiëren en in beslag nemen. Als blijkt dat u te weinig betaalt, kunt u een boete krijgen.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088