Minimumloon

Deze informatie is geplaatst door:

U moet uw werknemers ten minste het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon betalen. Ook hebben uw werknemers recht op de wettelijke minimumvakantiebijslag. Het minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagen. Het minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar. Het gaat om:

Voor welke werknemers geldt het minimumjeugdloon?

Het minimumjeugdloon geldt voor alle werknemers tussen de 15 en 23 jaar. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat geen wettelijk minimumjeugdloon. U spreekt samen met die jongere af hoe hoog het loon is.

Betaling van minimumloon

Het minimumloon moet u per 1 januari 2016 altijd via de bank betalen. Doet u dat niet, dan kunt u een boete of een dwangsom krijgen. Krijgt uw werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u het meerdere op een andere manier betalen. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. U kunt bijvoorbeeld contant betalen, of in vakantiebonnen.

Wanneer wordt het minimumloon aangepast?

Ieder half jaar worden de bedragen van het minimumloon aangepast. Dat gebeurt op op 1 januari en 1 juli. U moet dan ook uw salarissen aanpassen.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088