Van de overheid. Voor ondernemers.

Minimumloon

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U moet uw werknemers ten minste het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon betalen. Ook hebben uw werknemers recht op de wettelijke minimumvakantiebijslag. Het minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagen. Het minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar. Het gaat om:

Voor welke werknemers geldt het minimumjeugdloon?

Het minimumjeugdloon geldt voor alle werknemers tussen de 15 en 23 jaar. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat geen wettelijk minimumjeugdloon. U spreekt samen met die jongere af hoe hoog het loon is.

Betaling van minimumloon

Het minimumloon moet u altijd via de bank betalen. Doet u dat niet, dan kunt u een boete of een dwangsom krijgen. Krijgt uw werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u het meerdere op een andere manier betalen. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. U kunt bijvoorbeeld contant betalen, of in vakantiebonnen.

Geen verrekeningen of inhoudingen

U mag niets verrekenen met het minimumloon of op het minimumloon inhouden. Dus geen inhoudingen voor maaltijden of huisvesting. Of verrekeningen voor verkeersboetes of verzekeringspremies. Uw werknemer moet dit soort kosten zelf betalen. Verdient uw werknemer meer dan het minimumloon? Met het meerdere mag u wel kosten verrekenen of bedragen inhouden. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. Uw werknemer moet altijd het minimumloon overhouden.

Minimumloon voor DGA start-up

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? En verricht u speur- en ontwikkelingswerk en bent u starter voor de toepassing van afdrachtsvermindering? Dan kunt u de eerste 3 jaar alleen het wettelijk minimumloon verdienen. Als startende bv kunt u de regeling gebruiken zonder eerst met de Belastingdienst te overleggen.

Wanneer wordt het minimumloon aangepast?

Ieder half jaar worden de bedragen van het minimumloon aangepast. Dat gebeurt op op 1 januari en 1 juli. U moet dan ook uw salarissen aanpassen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid