Milieuvoorschriften bij verbruik oplosmiddelen

Deze informatie is geplaatst door:

Bij bepaalde industriële activiteiten moet u rekening houden met de milieuvoorschriften voor het verbruik van oplosmiddelen. Bijvoorbeeld bij chemisch reinigen, coaten, solderen of lamineren. De milieuvoorschriften staan onder andere in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ze zijn bedoeld om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) te verminderen.

Meer weten of direct aanvragen? Openen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u een andere gemeente bekijken?

Gegevens leveren en oplosmiddelenboekhouding

Is uw oplosmiddelenverbruik als VOS-inrichting hoger dan een bepaalde drempelwaarde? Dan moet u deze gegevens doorgeven aan gemeente of provincie. U moet maatregelen nemen om de uitstoot te beperken. Ook moet u een oplosmiddelenboekhouding opstellen. Per activiteit houdt u een aparte boekhouding bij. Als u dat per kalenderjaar doet, is dat ook handig voor het integraal PRTR-verslag. U kunt de webapplicatie Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) gebruiken voor het opstellen van de oplosmiddelenboekhouding.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de gegevens VOS-inrichting digitaal aanleveren met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088