Mest

Deze informatie is geplaatst door:

Als agrarisch ondernemer moet u zich houden aan regels op het gebied van mest. Deze regels hebben te maken met:

Wilt u uw melkveehouderij uitbreiden? Dan moet u de extra mestproductie compenseren met extra grond, volledige mestverwerking of een combinatie van beide. Deze zogenaamde grondgebondenheid vervangt het melkquotum. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunt u uw gebruiksnorm en werkelijke gebruik berekenen.

Etikettering meststoffen

Voor de etikettering van meststoffen gelden de regels uit het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven


Hoe werkt informatie op maat?