Mest

Deze informatie is geplaatst door:

Als agrarisch ondernemer moet u zich houden aan regels op het gebied van mest. Deze regels hebben te maken met:

Wilt u uw melkveehouderij uitbreiden? Dan moet u de extra mestproductie compenseren met extra grond, volledige mestverwerking of een combinatie van beide. Deze zogenaamde grondgebondenheid vervangt het melkquotum. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunt u uw gebruiksnorm en werkelijke gebruik berekenen.

Etikettering meststoffen

Voor de etikettering van meststoffen gelden de regels uit het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven