Kwaliteitseisen zorginstellingen

Deze informatie is geplaatst door:

Alle instellingen die zorg leveren volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Uw zorginstelling moet aan de volgende eisen voldoen:

  • U levert zorg van een goed niveau. De zorg is tijdig, veilig en effectief.
  • Binnen 6 weken na de start van de zorg stelt u met de cliënt een zorgplan op. U bespreekt dit zorgplan regelmatig met de cliënt.
  • Uw instelling heeft een cliëntenraad.
  • Uw instelling heeft een klachtenregeling en een klachtencommissie.
  • Elk jaar vóór 1 juni maakt uw instelling een verslag. Hierin legt u verantwoording af over uw beleid en de kwaliteit van de zorg.

Privéklinieken en particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen moeten zich daarnaast registreren in het Zorgregister. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert of de zorgaanbieders aan deze verplichtingen voldoen.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088