Kwaliteitseisen zorginstellingen

Deze informatie is geplaatst door:

  • Antwoord voor bedrijven

Alle instellingen die zorg leveren volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Uw zorginstelling moet aan de volgende eisen voldoen:

  • U levert zorg van een goed niveau. De zorg is tijdig, veilig en effectief.
  • Binnen 6 weken na de start van de zorg stelt u met de cliënt een zorgplan op. U bespreekt dit zorgplan regelmatig met de cliënt.
  • Uw instelling heeft een cliëntenraad.
  • Uw instelling heeft een klachtenregeling en een klachtencommissie.
  • Elk jaar vóór 1 juni maakt uw instelling een verslag. Hierin legt u verantwoording af over uw beleid en de kwaliteit van de zorg.

Privéklinieken en particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen moeten zich daarnaast registreren in het Zorgregister. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert of de zorgaanbieders aan deze verplichtingen voldoen.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

  • Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven


Hoe werkt informatie op maat?