Van de overheid. Voor ondernemers.

Kartels en mededinging

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Kartels zijn verboden. Een kartelafspraak is een afspraak tussen ondernemingen die de concurrentie verhindert, beperkt of vervalst. Hieronder vallen afspraken over bijvoorbeeld prijs, verdeling van de markt of boycot van bepaalde leveranciers of afnemers. En afspraken tussen leveranciers en afnemers, bijvoorbeeld over de verkoopprijs voor de consument.

Welke sancties staan er op kartelvorming?

Bij overtreding van het kartelverbod kunt u een boete of een andere straf krijgen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze kan oplopen tot maximaal 10% van uw totale jaaromzet. ACM kan ook persoonlijke boetes geven. Deze bedragen maximaal € 450.000. Maakt u afspraken die de handel tussen lidstaten kan beperken? Bijvoorbeeld als u de markt beperkt in grensgebieden, of in een groot deel van Nederland? Dan kan ook de Europese Commissie boetes opleggen.

Kartel melden

Hebt u kartelafspraken gemaakt met andere bedrijven? En meldt u dit zelf als eerste (clementieverzoek) terwijl ACM uw kartel al onderzoekt? Dan betaalt u geen boete. Meldt u de afspraak niet als eerste? Dan kunt u boetevermindering krijgen.

Hoort u een collega prijsafspraken maken met een concurrent? Of geeft een nieuwe leverancier aan dat hij niet in de regio van uw huidige leverancier wil leveren? Dan bent u mogelijk getuige van een kartelafspraak. In dat geval kunt u ACM (anoniem) tippen.

Welke samenwerkingsafspraken zijn toegestaan?

Op het kartelverbod bestaat een aantal uitzonderingen.

Algemene vrijstelling

Draagt een afspraak tussen ondernemers bij aan economische of technische vooruitgang? Dan kan hij zijn toegestaan. Een redelijk deel van de voordelen van de samenwerking moet voor de afnemer zijn. De afspraak mag niet verder gaan dan nodig. En er moet ruimte blijven voor concurrentie. ACM heeft richtsnoeren gepubliceerd voor toegestane samenwerkingsafspraken bij duurzaam ondernemen (fair trade) en in de zorg.

Bagatelvrijstelling

Afspraken tussen kleine ondernemers zijn in sommige gevallen toegestaan. Dit heet de bagatelvrijstelling. Bedrijven mogen kartelafspraken maken als:

  • niet meer dan 8 bedrijven aan de afspraken meedoen,
  • ze samen een jaaromzet hebben van maximaal € 5.500.000 (goederen);
  • ze samen een jaaromzet hebben van maximaal € 1.100.000 (in alle andere gevallen).

Overschrijdt u of een andere partij een van deze grenzen? Dan mag u alleen nog kartelafspraken maken als:

  • u samen niet meer dan 10% van het marktaandeel hebt;
  • de kartelafspraak geen negatieve invloed heeft op de handel tussen EU-lidstaten.

Groepsvrijstellingen

Een branchebeschermingsovereenkomst is toegestaan. Dit is een overeenkomst tussen de eigenaar van een nieuw winkelcentrum en een ondernemer in dat winkelcentrum. De overeenkomst beschermt de winkelier tegen vestiging van nieuwe ondernemers in dezelfde branche. Ook een samenwerkingsovereenkomsten in de detailhandel is toegestaan. Hier maken winkeliers afspraken over bijvoorbeeld marketing, gezamenlijke reclameacties en gezamenlijke inkoop.

Ook in het Europees recht bestaan vrijstellingen, bijvoorbeeld voor onderzoek en ontwikkeling, technologieoverdracht en specialisatieovereenkomsten.

Wilt u nagaan of u het kartelverbod niet overtreedt? Win dan juridisch advies in om te kijken of uw samenwerkingsafspraak aan al deze voorwaarden voldoet.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907