Kansspelen

Deze informatie is geplaatst door:

Voor kansspelautomaten of een speelautomatenhal hebt u een vergunning nodig. Bij kansspelen kunnen de spelers een prijs winnen, terwijl ze geen overwegende invloed op het spel hebben. Veel kansspelen zijn verboden of alleen toegestaan aan enkele vergunninghouders, zoals Holland Casino, de Staatsloterij en de Lotto. Kansspelen aanbieden op internet is verboden. Over prijzen van meer dan € 449 moet de prijswinnaar of u als organisator kansspelbelasting betalen.

Meer weten of direct aanvragen? Openen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u een andere gemeente bekijken?

Regels reclame kansspelen

Bij uw wervings- en reclameactiviteiten moet u zich houden aan strenge regels:

  1. U mag zich niet richten op kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en kansspelverslaafden.
  2. U mag geen diensten aanprijzen samen met diensten of goederen van anderen (koppelreclame).
  3. Uw wervings- en reclameactiviteiten moeten een terughoudend karakter hebben.
  4. U mag geen minderjarigen afbeelden, behalve bij kleinere loterijen.
  5. U moet wijzen op de minimumleeftijd voor deelname aan kansspelen.
  6. U moet wijzen op de risico's bij deelname aan de verschillende kansspelen. Hiervoor verwijst u naar de juiste webpagina op de website van de vergunninghouder.
  7. U moet een slogan opnemen waarin u wijst op de risico's bij deelname aan kansspelen.

Wilt u een winkelweekactie houden?

Voor een winkelweekactie hebt u een vergunning nodig. Een winkelweekactie is een loterij waarbij u met ten minste 9 andere mkb-ondernemers gratis loten aan klanten uitgeeft. U kunt de vergunning winkelweekactie aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Wilt u een incidentele loterij organiseren?

Als u een incidentele loterij wilt organiseren, moet u een vergunning aanvragen. U bent verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan een doel van algemeen belang. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar de trekking plaatsvindt of bij de Kansspelautoriteit. Dat hangt af van de waarde van het totale prijzenpakket

Wilt u een bingo of promotioneel kansspel organiseren?

Wilt u een bingo organiseren? Dat mag alleen als vereniging. U hebt hiervoor geen vergunning nodig, maar uw vereniging moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U meldt de bingo uiterlijk 14 dagen van tevoren bij de gemeente waar de bingo plaatsvindt. Wilt u een promotioneel kansspel organiseren? Dan moet u zich houden aan de voorwaarden van de Gedragscode promotionele kansspelen.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven