Inkomstenbelasting (ib) en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Deze informatie is geplaatst door:

Als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting, betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming. Daarvoor gelden verschillende criteria.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als u uw onderneming bij de KvK inschrijft, beoordeelt de Belastingdienst of u aan de eisen voldoet. Voor de inkomstenbelasting zijn de soorten inkomen verdeeld in 3 groepen (boxen) met ieder een eigen tarief:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

De winst uit uw onderneming is een onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (box 1).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

U betaalt als ondernemer of freelancer een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw ziektekostenverzekering aan de overheid. Deze premie komt bovenop de premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage. U betaalt de bijdrage Zvw via een aanslag. Mogelijk komt u in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten: de zorgtoeslag.

Aangifte doen

Als zelfstandig ondernemer moet u vóór 1 april digitaal aangifte doen. Hebt u personeel in dienst? Dan moet u de jaaropgave loon ruim vóór 1 april aan uw personeel verstrekken. Uw personeel kan dan op tijd zijn aangifte inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven en de Belastingdienst