Van de overheid. Voor ondernemers.

Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Brengt u chemische stoffen en mengsels op de markt? Dan moet u deze (her)indelen volgens de systematiek van de Europese verordening EU-GHS/CLP. Hierin staan eisen voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Hebt u mengsels met de indeling en etikettering van de Preparatenrichtlijn (DPD) voor 1 juni 2015 in de handel gebracht? Dan geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2017.

Meldingsplicht

Als fabrikant of importeur van chemische stoffen hebt u een meldingsplicht. U moet de indeling en etikettering van chemische stoffen melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Productnotificatie

Bent u leverancier van mengsels? Dan moet u productinformatie aanleveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Hiermee kan het NVIC hulpverleners informeren over symptomen, diagnostiek en behandeling van acute vergiftigingen met gevaarlijke producten.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven