Hout importeren

Deze informatie is geplaatst door:

Wilt u hout importeren in de EU? Dat is onder bepaalde voorwaarden (de fytosanitaire eisen) toegestaan. Het hangt af van het land van herkomst en het soort hout (bast, loofhout of naaldhout). Het is verboden illegaal gekapt hout en van dit hout gemaakte producten te importeren en te verkopen. U moet kunnen aantonen waar het hout precies vandaan komt en dat het legaal gekapt is. Voor een aantal landen hebt u mogelijk een FLEGT-vergunning nodig. Een FLEGT-vergunning garandeert dat houtproducten van legaal gekapt hout komen en legaal zijn ingevoerd.

Veel houtsoorten moeten behandeld zijn om te verhinderen dat schadelijke organismen met het hout verspreid worden. Vaak hebt u bij import een fytosanitair certificaat nodig. Bij doorvoer binnen de EU kunt u een plantenpaspoort nodig hebben.

Waaraan moet verpakkingshout voldoen?

Importeert u houten verpakkingen in de EU vanuit andere landen dan Zwitserland? Die moeten voldoen aan de eisen van de internationale fytosanitaire standaard ISPM 15. Verpakkingshout moet een merkteken hebben met:

  • het IPPC-logo (International Plant Protection Conference);
  • een 2-letterige ISO landcode;
  • een code om de producent te identificeren;
  • een code waarmee de behandeling van het hout wordt aangeduid.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven