Van de overheid. Voor ondernemers.

Reclame voor geneesmiddelen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Maakt u als geneesmiddelenproducent reclame voor geneesmiddelen? Dan moet u zich houden aan de regels van de Geneesmiddelenwet. De wet maakt onderscheid tussen reclame voor receptgeneesmiddelen en reclame voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder recept.

Reclame voor receptgeneesmiddelen

Voor receptgeneesmiddelen mag u geen reclame maken voor publiek. Voor beroepsbeoefenaren, zoals artsen en tandartsen, mag u onder voorwaarden wel reclame maken. De regels hiervoor staan in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR).

Reclame voor geneesmiddelen zonder recept

U mag onder voorwaarden reclame maken voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder recept. In de reclame moet duidelijk worden dat het om geneesmiddelen gaat. Ook moet er een gebruiksaanwijzing in de reclame staan. De reclame mag niet op kinderen zijn gericht.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven