Van de overheid. Voor ondernemers.

Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u medisch hulpverlener? Dan moet u zich houden aan de regels over de geneeskundige behandelingsovereenkomst uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin staan de rechten en plichten voor hulpverlener en patiënt vanaf de start van de behandeling of het onderzoek. Voor een medische behandeling hebt u toestemming nodig van uw patiënt. Hiervoor heeft hij recht op informatie. Ook medische keuringen vallen onder de regels uit het BW.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven