Van de overheid. Voor ondernemers.

Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u geneeskundig hulpverlener? Dan moet u zich houden aan de regels over de geneeskundige behandelingsovereenkomst uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin staan de rechten en plichten voor hulpverlener en patiënt vanaf de start van de behandeling of het onderzoek. Ook medische keuringen vallen onder de regels uit het BW. In de wet staan regels over onder meer:

  • toestemming voor medische behandeling;
  • informatieplicht van de hulpverlener;
  • inzage in medisch dossier;
  • geheimhoudingsplicht;
  • recht op privacy.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven