Van de overheid. Voor ondernemers.

Geluidsvoorschriften

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Om geluidshinder te voorkomen, moeten bedrijven voldoen aan geluidsvoorschriften. Deze staan in verschillende wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet geluidhinder. De regels voor uw bedrijf hangen af van uw activiteiten en uw locatie.

Algemene milieuregels op het gebied van geluid

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan algemene milieuregels op het gebied van geluid. Deze komen voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De geluidsregels gelden voor een groot aantal bedrijven. Als u aan de algemene regels voldoet, hebt u geen omgevingsvergunning nodig. Voldoet u niet aan de algemene regels? Dan komen er geluidsvoorschriften in de omgevingsvergunning.

Akoestisch rapport

Bij de start van uw bedrijf, of bij wijziging van uw bedrijfsactiviteiten, kan de gemeente of provincie u vragen om een akoestisch rapport. Het rapport is onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor milieu of een melding milieubeheer.

Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt het geluidsniveau van bedrijven op een (gezoneerd) industrieterrein.

Algemene Plaatselijke Verordening

Voorschriften tegen geluidhinder staan ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten en de Provinciale Omgevingsverordening (POV).

Geluidsvoorschriften in de horeca

Een aantal keren per jaar mag u in uw horecabedrijf een festiviteit houden. U hoeft zich dan niet te houden aan de geluidsvoorschriften. In sommige gemeenten moet u deze incidentele festiviteit een paar weken van tevoren melden. Wilt u daarbij geluidsapparatuur gebruiken? Dan hebt u daar in sommige gemeenten een vergunning voor nodig.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907