Van de overheid. Voor ondernemers.

Invoer en uitvoer van afvalstoffen (EVOA)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gaat u afval uitvoeren, invoeren of door een EU-lidstaat vervoeren? Dan moet u zich houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval (EVOA). De EVOA is ook van toepassing als u afvalstoffen naar andere delen van de wereld wilt overbrengen. Of als u afvalstoffen vanuit andere delen van de wereld naar de EU wilt halen of doorvoeren. Welke procedure u moet volgen, hangt af van:

  • het land van herkomst en land van bestemming;
  • de route van het transport;
  • de verwerking van het afval (verwijdering of hergebruik);
  • het soort afvalstof (groene lijst of oranje lijst afvalstoffen).

Kennisgeving afvaltransport

Voordat u afval over de grens gaat vervoeren, sluit u een contract met de ontvanger van de afvalstoffen. Voor sommige afvalstoffen moet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een kennisgeving indienen. Als de kennisgeving correct en volledig is, stuurt ILT deze naar de bevoegde instanties in het buitenland. Hebt u van alle betrokken instanties toestemming gekregen voor het transport? Dan mag u het afval vervoeren. Toestemming hangt af van het doel (verwijdering of hergebruik) en nationale afvalbeheerplannen.

Transportmeldingen

Van elk transport moet u bij alle betrokken instanties 3 transportmeldingen doen:

  • een afgiftemelding;
  • een ontvangstmelding;
  • een verklaring van de verwerking van de afvalstoffen.

De melding aan de Nederlandse autoriteiten doet u bij ILT. U kunt daar ook digitaal melden via de Web Portal TFS.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven