Van de overheid. Voor ondernemers.

Energiebesparing

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Regels die bedrijven verplichten om energie te besparen, staan in het Activiteitenbesluit. U kunt hieraan voldoen door uw energiebehoefte te voorkomen, energiezuinige technieken toe te passen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

  • Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen, als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. Erkende maatregelen voor energiebesparing zijn per bedrijfstak vastgelegd.
  • Gebruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas? Dan kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert of laat uitvoeren.

Met de digitale tool Energie Prestatie Keuring (EPK) van RVO.nl kunt u een energiemeting doen en een besparingsplan opzetten. Bij nieuwbouw of verbouw van uw bedrijfspand moet u rekening houden met eisen uit het Bouwbesluit. Zo geeft u bijvoorbeeld met de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) aan hoe energiezuinig uw gebouw is.

Verplichte energie-audit

Heeft uw bedrijf meer dan 250 werknemers? Of heeft uw bedrijf een jaaromzet van € 50 miljoen of meer, en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan moet u ten minste elke 4 jaar een energie-audit van uw bedrijf uitvoeren.

Slimme energiemeter

Met een slimme energiemeter hoeft u geen meterstanden meer door te geven. Doordat u meer inzicht krijgt in uw energieverbruik, kunt u gemakkelijker energie besparen. Bij vervanging, nieuwbouw of grootschalige renovatie moet uw regionale netbeheerder bij u een slimme energiemeter plaatsen. U kunt ook zelf om een slimme meter vragen.

Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

Als bouwbedrijf kunt u met de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen (pdf) van Bouwend Nederland uw klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden voor energiezuinig (ver)bouwen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven