Van de overheid. Voor ondernemers.

Energiebelasting

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf energie (aardgas, elektriciteit en bepaalde minerale oliën) verbruikt. De hoeveelheid gebruikte energie bepaalt de hoogte van de energiebelasting. De energieleverancier int de energiebelasting en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Teruggaafregeling

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. Verbruikt uw bedrijf meer dan 10 miljoen kWh en hebt u een meerjarenafspraak (MJA) met de overheid afgesloten over energie-efficiëntie? Dan komt u in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Hiervoor hebt u een voortgangsverklaring nodig. Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Opslag duurzame energie

Naast energiebelasting betaalt u op de levering van energie een heffing voor de stimulering van duurzame energie. De energieleverancier int de heffing via uw jaarlijkse energierekening en draagt deze af aan de Belastingdienst. Als u een teruggaaf energiebelasting hebt, krijgt u ook een bedrag aan opslag duurzame energie terug.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst