Eigenrisicodrager werknemersverzekeringen

Deze informatie is geplaatst door:

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren bij UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt kiezen: u draagt het financiële risico zelf, of u verzekert zich (deels) hiervoor. Dat doet u bij een particuliere verzekeraar.

WGA en ZW

U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA) of voor de ZW (Ziektewet). U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de ZW als u dat ook bent voor de WGA en andersom.

Per 1 januari 2014 zijn er veranderingen in het eigenrisicodragerschap. Het eigenrisicodragerschap voor de WGA geldt alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Whk van UWV schat u de hoogte van deze premie. Ook gaat u risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers en flexwerkers met een ZW- of WGA-uitkering.

Keert u na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug naar UWV? Dan betaalt u een terugkeerpremie. De hoogte hiervan is minimaal de helft van de voor u geldende sectorale premie ZW.

Let op: Betaalt u bij ziekte van uw werknemer 2 jaar lang het loon door? Dan bent u geen eigenrisicodrager voor de ZW. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt voor iedere werkgever.

Aanvragen

Als u eigenrisicodrager wilt worden, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn.

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven